Coming Soon

( صاد )
نامی برگرفته از همان‌ نام صالح پور،
که نزدیک نیم قرن در کنار شماییم.

و از این بە بعد بیشتر از صاد، خواهیم شنید.

اتفاق هایی خوب، برای شما،
که بهترین ما هستین...

کتاب و نوشت افزار صالح پورارتباط با ما :
۰۹۱۸۴۷۶۹۸۸۷